Regulamin

Przed zamówieniem usługi w firmie Eco serwis Sp. z o.o. NIP 8992806270 prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy w zakresie czyszczenia dywanów, wykładzin oraz mebli tapicerowanych.
Ogólne warunki świadczenia usług w zakresie czyszczenia dywanów, wykładzin oraz mebli tapicerowanych.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. 1.Wykonawcą usługi jest firma ECO SERWIS SP. Z O.O. ul. Wolbromska 18/1b, 53-148 Wrocław NIP 8992806270 zwana w dalszej części regulaminu ECO SERWIS zleceniobiorca.
2. Regulamin określa warunki wykonania usług prania tapicerki, dywanów oraz innych usług dodatkowych zawartych w ofercie.
3. Wszelkie roszczenia dotyczące usługi prania dywanów, wykładzin oraz mebli tapicerowanych należy kierować do firmy ECO SERWIS SP. Z O.O. ul. Wolbromska 18/1b, 53-148 Wrocław NIP 8992806270 telefonicznie 798798773 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ecoserwis.com

II. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie wszelkich niezbędnych informacji oraz danych zgodnie z zadawanymi pytaniami osoby przyjmującej zamówienie.
2. Zamówienia przyjmujemy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz zamówieniowy.
3. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
4. Zleceniobiorca przyjmując do wykonania zlecenie, zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu i dyspozycjom klienta według określonego cennika.
5. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia dywanów, mebli tapicerowanych, wykładzin, kilimów w trakcie wykonywania usługi, powstałe z powodu braku informacji o szczególnych właściwościach lub typu zabrudzenia czy ukrytych wad dostarczanych przedmiotów.
6. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że przedmiot posiada oznakowanie fabryczne, co do sposobu jego konserwacji. W innym wypadku usługa wykonywana jest na podstawie danych podanych przez klienta.
7. Pranie dywanów, kilmów, wykładzin oraz mebli tapicerowanych nie posiadających oznakowań producenta wykonujemy metodą zalecaną do danego typu włókien i technologii produkcji.
8. W przypadku gdy wskazaniem producenta odnośnie zasad użytkowania i konserwacji jest : nie prać na mokro, nie przemaczać, nie czyścić chemicznie, suszyć w pozycji poziomej przedmiot zlecenia jest przyjmowany do prania na ryzyko klienta.
9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku zamówienia prania egzemplarza który został przez innych wykonawców zniszczony lub wyprany niezgodnie zaleceniami producenta.
10. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku istnienia ryzyka uszkodzenia przedmiotu na skutek prania.
11. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji umówionego zlecenia jeśli dochodzi do podejrzenia, że przedmiot zlecenia lub inne przedmioty ruchome lub nieruchome mogą ulec uszkodzeniu podczas wykonywania usługi pomimo dochowania wszelkiej ostrożności.
12. Dywany z wiskozy (sztuczny jedwab), wełniane, kilimy, bawełniane oraz dywany z frędzlami, które zostały zniszczone w trakcie wcześniejszego prania przez różnych wykonawców przyjmowane są wyłącznie na odpowiedzialność Zamawiającego. Zleceniobiorca nie gwarantuje całkowitego usunięcia tych zniszczeń.
13. Niektóre kilimy w zależności od rodzaju użytego surowca i sposobu wykonania mogą stracić kształty i wymiary.
14. Dywany i chodniki wełniane czyszczone po raz pierwszy mogą ulec niewielkiemu skurczeniu.
15. Niektóre dywany, chodniki, wykładziny oraz meble tapicerowane po praniu mogą nie być już tak miękkie w dotyku jak zaraz po zakupie czy przed praniem.
16. Po wykonaniu usługi prania na dywanie, wykładzinie czy meblach tapicerowanych w miejscach intensywnie użytkowanych mogą uwidocznić się ślady będące wynikiem bieżącego użytkowania – przetarcia, odbarwienia, rozprucia, ubytki, rozkręcenia przędzy itp.
17. Zleceniobiorca nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam szczególnie z: bejcy, rdzy, farb, przebarwień pochodzenia spożywczego (napojów gazowanych, soków, wina), brązowych przebarwień na jucie, plam po kawie, herbacie lub zacieku po zalaniu oraz innych silnych barwników czy przebarwień po moczu. Często niemożliwe jest usunięcie plam zapieranych domowymi sposobami lub nieodpowiednią chemią, gdyż doszło do utrwalenia plam lub spalenia włókna.
18. Dywany klejone, podklejane, usztywniane różnymi substancjami mogą ulec rozklejeniu lub mogą pojawić się załamania, pęknięcia, sfałdowania. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za tego typu następstwa. Klient zleca czyszczenie takiego dywanu tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Takie dywany są przyjmowane na ryzyko klienta do prania.
19. Zleceniobiorca nie odpowiada za wady ukryte powierzonego przedmiotu (wady konstrukcyjne ,wady dotyczące złego sposobu farbowania dywanu, użycia niewłaściwego kleju, ubytku włókien, niestandardowego sposobu barwienia lub w tym wady wynikłe z niewłaściwego przechowywania i użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta). Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wad ukrytych w przyjętych przedmiotach lub nieodpowiedniej jakości materiałów w stosunku do informacji podanych przez producenta, za odklejenie tkaniny od warstwy usztywniającej, załamania usztywnienia, ubytków barwnika, połysku, zmianę elastyczności wyrobów, powstania przebarwień oraz szkody powstałe na skutek błędnej informacji umieszczonej przez producenta odnośnie warunków czyszczenia dywanów,
20. Przy zamawianiu usługi lub przed rozpoczęciem pracy klient zobowiązany jest poinformować obsługę o wszelkich nietypowych zabrudzeniach dywanu, m.in. takich jak mocz, wymiociny czy pleśń.
21. Klient zobowiązany jest również do poinformowania obsługi punktu o wcześniejszym czyszczeniu środkami typu Wanish, Dywan Lux, odplamiaczami, oraz o przemoczeniu czy praniu wykonanym niezgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku braku informacji dywan jest przyjmowany do prania na ryzyko klienta (okoliczność ta może wyjść po praniu).
22. Zleceniobiorca do właściwego wykonania usługi zastrzega sobie prawo do użycia środków nie ekologicznych.
23. Wszystkie ceny podawane na stronie www.ecoserwis.com są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i nie zawierają podatku VAT. Rachunek wystawiany jest w chwili, gdy zamówienie jest zrealizowane. Podane ceny nie zawierają kosztów odbioru i dostawy dywanów oraz kosztów dojazdu poza granice Wrocławia.

III. KOSZT WYKONANIA USŁUGI
1. Wysokość opłat za świadczone przez pralnię usługi określa cennik usług na stronie www.ecoserwis.com\cennik.
2. Każdy dywan o wymiarach nie przekraczających 1m2 liczony jest jak 1m2.
3. W niestandardowych przypadkach ceny mogą ulec zmianie a klient zostanie poinformowany o zmianie oraz poproszony o akceptacje kosztów przed rozpoczęciem prac.

IV. ODBIÓR I DOSTAWA DYWANÓW
1. Standardowy termin wykonania usługi prania wynosi miedzy 7 – 10 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od chwili przyjęcia przedmiotu. Pralnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania usługi szczególnie w przypadku bardzo brudnych dywanów, zanieczyszczonych organicznie lub w okresach świątecznych oraz wakacyjnych. Termin wykonania renowacji jest ustalany indywidualnie.
2. Dywany odbierane i dostarczane są transportem firmy ECO SERWIS (Wrocław i okolice) lub przez Zamawiającego.
3. Koszty odbioru i dostawy przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający.

V. REKLAMACJE
1. Wszystkie wykonywane usługi objęte są gwarancją.
2. Jakość wykonanej usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru przedmiotu. Klient jest upoważniony i zobowiązany do dokonania oględzin odbieranej rzeczy. Odebranie przedmiotu zlecenia oznacza zaakceptowanie jakości usługi.
3. Reklamacje pisemne dotyczące przedmiotu usługi przyjmowane są w chwili odbioru lub następnym dniu roboczym
4. Reklamacje można składać pisemnie w siedzibie firmy lub drogą mailową na adres: pralnia@klinikadywanow.pl.
5. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługę do czasu rozpatrzenia reklamacji.
6. Klient w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji zostanie poinformowany o statusie reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni.
7. W sytuacjach spornych, wymagających ekspertyzy z uwagi na fachowe świadczenie usług przez ECO SERWIS będzie powoływany rzeczoznawca. Koszty stąd wynikłe pokrywa klient.
8. Reklamowany przedmiot usługi odbierany jest na koszt klienta.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest Sąd właściwy dla siedziby ECO SERWIS SP. Z O.O. ul. Wolbromska 18/1b 53-148 Wrocław NIP 8992806270.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
3. W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania jest paragon zakupu lub wycena oraz mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Klienci zlecając usługę potwierdzają zapoznanie się z warunkami Regulaminu Pralni, jednocześnie wyrażając swoją zgodę na ich zastosowanie w sprawach spornych.
5. Właściciel pralni może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.

 

Call Now Button